Beki 2017

Soirée débat REconomy : Regionalwährung? (Fir)waat? Infosoirée um Bsp vum Beki - 16.06.2017

Réunion de quartier Uecht 2017-07
Réunion de quartier Uecht 2017-07 page 2
Réunion de quartier au Escher Kafé 06-2017
Réunion de quartier au Escher Kafé 06-2017 page 2
Beki 2017